utorok 24. mája 2016

Verejná zbierka na pomoc Jurajovi SMATANOVI je zrušená

Prednedávnom sme vyhlásili verejnú zbierku na pomoc Jurajovi SMATANOVI, ktorý podľa jeho vlastných vyjadrení ako učiteľ trie biedu a nemôže si dovoliť výdavok 100 eur na úhradu prípravy právneho podania smerujúceho k zákazu RARÁŠKOVHO webu. Po šokujúcich odhaleniach o SMATANOVEJ osobe, ktorým sme sa venovali aj my na našej stránke, sme sa rozhodli, že predmetnú zbierku zrušíme. Pri tomto rozhodnutí sme zobrali do úvahy aj skutočnosť, že SMATANA aktuálne pôsobí ako asistent poslanca za stranu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Jána BUDAJA a vzhľadom na mesačné prilepšenie 2 070 eur plynúce z výkonu uvedenej funkcie finančnú pomoc občanov nepochybne nepotrebuje.

sobota 21. mája 2016

Nové skutočnosti svedčiace v neprospech Juraja SMATANU

Je až zarážajúce, koľko okolností potvrdzuje pravdivosť trvdení, že Juraj SMATANA nezvláda svoju sexuálnu slabosť pre maloleté osoby v pubertálnom veku. Množstvo z nich pritom nemožno vysvetliť nejakými ad hoc vyfabrikovanými skutočnosťami. Veď začiatok tvorby jednej zo SMATANOVÝCH sexuálnych obetí sa podľa údajov na jej blogu datuje marcom 2015, ktorý nasledoval takmer bezprostredne po incidente popísanom v zázname zo stretnutia bližšie nezisteného spravodajského dôstojníka s jej matkou (ďalej len "Záznam"). Stojí pritom za zmienku, že básnická tvorba autorky podľa jej vlastnej interpretácie reaguje na predčasnú stratu ilúzií o svete po dejepisárovom sexuálnom excese namierenom voči jej osobe. Juraj SMATANA síce cynicky naráža na možnosť, že jej články boli antedatované, nič podobné však zrejme nebude môcť uviesť o diskusnom príspevku, ktorý spomíname nižšie. 

Aj v prípade sformovaných postojov k dotknutým osobám sa vždy usilujeme zaujímať súdy čo najzodpovednejšie, o čom svedčí napríklad naše prvotné váhanie so zverejením Záznamu. Pátrali sme preto dnes po ďalších faktoch, ktoré by mohli potvrdzovať alebo vyvracať podozrenia na adresu Juraja SMATANU. Okrem tých, ktoré sme na našej stránke už uviedli, narazili sme aj na pozoruhodný diskusný príspevok z roku 2010, ktorý spomínané podozrenia, žiaľ, ďalej potvrdzuje:

Prečo ste zmazali informácie že Ivan C. (neskorší nositeľ ocenenia BIELA VRANA Považskobystričan Ivan CEHELSKÝ: poznámka Slavomír RARÁŠOK) mal pedofilné sklony keď sú aj fotky ??? A keď ste to už zmazali, tak prečo ste tu nechali KRIVÉ ničím podložené obvinenia voči pánovi Harvánkovi ??? Je to preto pán Smatana že ruka ruku myje ( alebo pedofil pedofila kryje ) ??? Ževraj aj Vy máte riadne za ušami v tomto smere....čítali sme na mogonov.sk že ste mal problém sa ovládať pri 15 ročných študentkách...,viete, tieto mladé devčatá si nič nenechajú pre seba a dnes neni problém aby vám to aj povedali do očí pred policajtami....


Príspevok sa nachádza na stránke Považská Bystrica OTVORENE a odkazuje na bližšie nezistené údaje na webe www.mogonov.sk. Je evidentné, že citovaný príspevok z roku 2010 nie je možné spätne vyfabrikovať, keďže je zverejnený na webovej stránke prevádzkovanej samotným SMATANOM. Možno, pravdaže, povedať, že ide o anonymný príspevok a že sa tvrdenia v ňom obsiahnuté nikdy oficiálne nepotvrdili. Podobných svedectiev je však už akosi priveľa na to, aby ich bolo možné považovať za dielo náhody. Keď sa SMATANA v diskusii k Záznamu usiloval vyvrátiť podozrenia voči svojej osobe tým, že by sa informácia o podobnom incidente po jeho meste rozšírila, zrejme nerátal s tým, že podobná okolnosť môže hrať aj v jeho neprospech. To, že požíva postavenie učiteľa a jeho obete zrejme nechú riskovať problémy spojené s obvinením učiteľa, ktorý vo vzťahu k nim vždy ťahá za dlhší koniec, ešte neznamená, že informácie o jeho výčinoch sa nemôžu šíriť. Nech je to už v danom smere akokoľvek, je isté, že informácie o prejavovaných hebefilných sklonoch Juraja SMATANU sa už v minulosti objavili. Opäť ide o ďalšiu skutočnosť, zapadajúcu do širšej mozaiky poznatkov o SMATANOVEJ osobe.

V RARÁŠKOVOM zozname nájdeme viacero stálic propagandistického Olympu, ktoré vykazujú znaky zvlášneho sexuálneho správania. V tomto kontexte možno spomenúť napríklad "umelecké vystúpenie" gay pornoherca a agenta BIS pôsobiaceho v think-tanku Evropské hodnoty Jakuba JANDU. Za zmienku stojí aj incestný voyeurizmus charakteristický pre detstvo Mariana JASLOVSKÉHO a potreba menovaného verejne rozoberať svoje masturbačné zvyklosti v danom veku. Počiny týchto ľudí síce možno označiť za podivné, v istom zmysle ich však možno charakterizovať aj ako neškodné. Veď v daných prípadoch niet ľudí, ktorým by bola spôsobená psychická či citová ujma porovnateľná s tou, ktorú možno vnímať prostredníctvom básní jednej zo SMATANOVÝCH obetí. Pri pohľade na posledné SMATANOVE videá na Youtube (Morfujúce TABLO - oktáva 2008 - 2016. Gymnázium Považská) má človek strach, koľko podobných obetí existuje.

streda 18. mája 2016

"Sprisahanie" proti osobe Juraja SMATANU

V priebehu včerajšieho dňa sme boli upozornení na fakt, že na stránke Týždňa sa nachádza video, v ktorom Juraj SMATANA spomína istý dokument zverejnený na našom webe. Predmetné video, ktoré prinášame aj nižšie na tejto stránke, sme si pozorne pozreli a vypočuli.


Istá časť informácií obsiahnutých vo videu bola pre nás už známa. Iná časť bola nová a vyžadovala si vyhľadanie a zhromaždenie súvisiacich poznatkov. Dôverne známy nám bol dokument s názvom Rozsudok v mene ČSSR. Poznali sme aj záznam zo stretnutia bližšie nezisteného spravodajského dôstojníka s matkou študentky považskobystrického gymnázia, ktorú mal v januári 2015 počas doučovania z dejepisu sexuálne obťažovať Juraj SMATANA (ďalej len "Záznam"; informácie o ňom priniesla ako prvá stránka NWOO). Zvyšné informácie, s ktorými vo videu operoval SMATANA, nám v danom čase zatiaľ neboli známe.

Začali sme preto pátrať. Výsledkom hľadania sme našli blog poškodenej dievčiny aj reláciu pána Martina BAVOLÁRA, v ktorej sa spomína osoba SMATANU a jej riadiaceho pracovníka. Nenašli sme však nič, čo by pôsobilo ako neférové pokusy o kompromitáciu, manipuláciu, lži a ktoviečo ešte.

Informáciu pána BAVOLÁRA, že dôstojník Slovenskej informačnej služby s krycím menom Milan SKLENÁR riadi spravodajské prostriedky SIS Peter JANČÁRIK (krycie meno OPATROVATEĽ), Juraj SMATANA (krycie meno FARIZEJ) a Pavol HARDOŠ (krycie meno MAĎAR), pričom schôdzky s nimi uskutočňuje na Lazaretskej ulici č. 12 v BRATISLAVE, považujeme za mimoriadne zaujímavú a mnohé vysvetľujúcu. Veď aj na našom blogu venujeme značný priestor úlohe SIS v informačnej vojne vrátane aktivít smerujúcich k manipulovaniu verejnou mienkou na Slovensku. Predmetná informácia tiež priamo potvrdzuje a špecifikuje poznatok vyplývajúci zo Záznamu, že Juraj SMATANA vykonáva spravodajskú činnosť v prospech niektorej z tajných služieb.
 
Blog stredoškolskej študentky z POVAŽSKEJ BYSTRICE si azda nevyžaduje podrobný komentár. Kto má aspoň trochu citlivé srdce a začíta sa do jej poézie, vie, že ide o opravdivú zraniteľnú dušu, ktorá v dôsledku SMATANOVHO konania prekonala hlboké rozčarovanie a predčasnú stratu ilúzií o svete. Je pritom príznačné, že SMATANU na žiadnom mieste nemenuje a jediné, čo rieši, sú problémy jej vnútorného sveta. Z množstva údajov, ktoré uvádza, sa však dá vyvodiť, že sexuálny útočník bol práve Juraj SMATANA. Na základe geografickej lokalizácie pobytu dievčaťa (POVAŽSKÁ BYSTRICA), typu navštevovaného vzdelávacieho zariadenia (stredná škola), opisu zovňajšku učiteľa (briadka, fúzy), jeho charakteristiky založenej na občianskom aktivizme, popisu jeho kabinetu či predmetu doučovania (dejepis) sa tak dá usúdiť veľmi spoľahlivo.

S dievčinou sme sa spojili prostredníctvom kontaktného formulára na jej blogu na WordPresse. O existencii Záznamu vedela len niekoľko minút a do dôsledkov mu nerozumela. Vyzvala nás, aby sme pri prípadnom rozoberaní prípadu rešpektovali skutočnosť, že na blogu "riešila len svoje vnútorné pocity" po incidente. Dodala, že pokračuje na štúdiu na predmednej škole, na ktorej nechce mať zbytočné problémy. Po komunikácii s ňou sme dospeli k záveru, že publikovanie svojej poézie na blogu zrejme ukončí. Nevdojak sme si však spomenuli na Ovídiov výrok "Parce pater virgis, iam numquam carmina dicam"...

Je pozoruhodné, ako všetky informácie zapadajú do väčšej mozaiky. Pozornosť si zaslúži napríklad aj udivujúca znalosť spravodajskej terminológie a náležitostí spravodajských dokumentov, ktorú preukázal SMATANA v diskusii o Zázname na Facebooku. Pripomeňme si jednu zo SMATANOVÝCH reakcií na Záznam:


Už počas prvého čítania tohto príspevku nám pripadalo (popri komplikovanosti SMATANOM predkladaného konštruktu) zvlášne aj to, ako dobre rozumie použitej spravodajskej terminológii. S dodatkom spočívajúcim v hodotení pravdivosti bol schopný korektne pretlmočiť obsah dokumentu, zahŕňajúceho množstvo špecifických termínov a skratiek. Toto podozrenie sa v nás prehĺbilo, keď sme videli jeho hodnotenie profesionality spracovania písomnosti:


Natláča sa kvantum otázok na spôsob nasledujúcich: Aká poznatková báza umožňuje SMATANOVI, aby posúdil profesionalitu vypracovania – podľa jeho vyjadrenia imitácie – spravodajského dokumentu? Odkiaľ SMATANA vie, aké majú takéto dokumenty náležitosti (vrátane rozpisu výdavkov)? Naše podozrenie nadobudlo reálne kontúry po tom, ako sme si prečítali SMATANOVU reakciu na príspevok "naslovovzatého odborníka na náležitosti spravodajských písomností" Petra FARÁRIKA:


Nechajme bokom fakt, že na základe charakteristiky povahy pornografických materiálov, ku ktorým malo byť pristupované z IP adresy SMATANU (ako zobrazujúcich pohlavné zneužívanie maloletých osôb v pubertálnom veku bez rozdielu pohlavia), možno dôjsť k záveru, že SMATANA bude mať skôr hebefilné sklony. Na tomto mieste je skôr dôležitý fakt, že nepochybne disponuje viac než bežnými znalosťami spravodajskej terminológie a náležitostí spravodajských písomností. Kde ich nadobudol? Možno, že sa so zodpovedajúcimi poznatkami oboznámil štúdiom verejne dostupných informácií. V kontexte informácií pána BAVOLÁRA však sotva.

Napriek solídnym znalostiam v spomínaných oblastiach možno SMATANOVI vytknúť istý sklon k velikáštvu a preceňovaniu vlastnej dôležitosti. Prečo má o sebe takú vysokú mienku, že o sebe tvrdí, že sa stal objektom sofistikovaného sprisahania? Núka sa jednoduchá odpoveď: v danom prípade nejde o mienku o sebe, ale o snahu vyvrátiť či spochybniť obvinenia založené na komplexe prepojených a vzájomne súvisiacich informácií. Vždy je na mieste znova a znova preskúmavať argumentáciu protistrany, aby sa predišlo krivým súdom. Aká je však verzia SMATANU? Že niekto vyfabuloval vierohodne sformulovanú a štrukturovanú písomnosť tajnej služby, konkrétne údaje k menám a krycím menám spravodajských prostriedkov SIS a ich riadiaceho pracovníka, a tiež identitu, básnickú tvorbu a vnútorné prežívanie poškodenej dievčiny, ktorá prežíva dezilúzie v dôsledku sexuálnych výčinov Juraja SMATANU... "Tvorca fabulácií" podľa SMATANOVHO vyjadrenia vyprodukoval celý súbor navzájom poprepájaných a potvrdzujúcich sa dezinformácií súvisiacich s jeho osobou, a to s cieľom poškodenia povesti a dobrého mena nášho neochvejného bojovníka proti "kremeľskej propagande" a "ruským lžiam".

Niekedy sa nám zdá, že konšpiračné teórie deviantných SIS-károv presahujú hranice mysliteľného...

pondelok 9. mája 2016

Pedofilný SMATANA alebo Ako RARÁŠKA krivo obvinili

Vo štvrtok 5. mája 2016 nadránom sme prostredníctvom elektornickej pošty dostali dokument, ktorý má predstavovať záznam zo stretnutia spravodajského dôstojníka (údaje začiernené) s matkou študentky považskobystrického gymnázia (údaje začiernené). Tú mal v januári 2015 počas doučovania z dejepisu sexuálne obťažovať Juraj SMATANA. Dokument tiež obsahuje stručné informácie o predchádzajúcom prípade obťažovania študenta mužského pohlavia zo strany SMATANU a tiež o jeho prístupoch k internetovým stránkam obsahujúcim ilegálny pornografický obsah. Vzhľadom na uvedené informácie mal pôvodca dokumentu odporučiť inému spravodajskému dôstojníkovi či zložke (údaje začiernené), aby nariadil spravodajskému prostriedku (údaje začiernené) ukončenie spolupráce a stykov s Jurajom SMATANOM. Samotný SMATANA sa v dokumente spomína pod vlastným menom a na žiadnom mieste sa priamo neoznačuje za styk pôvodcu dokumentu ani za spravodajský prostriedok ("agenta") danej služby.

Ráno 5. mája 2016 sme kontaktovali prevádzkovateľov niekoľkých alternatívnych webov, s ktorými komunikujeme, a zistili sme, že dokument bol doručeným aj im. Dohodli sme sa s nimi, že sa s odosielateľom mailu spojíme a pokúsime sa overiť pravdivosť a autenticitu doručenej písomnosti. Dokument sme zatiaľ zverejnili na našom webe s výhradou, že jeho pravdivosť a autencitita nie je overená; "kolegovia" sa, naopak, rozhodli počkať na výsledky našej komunikácie s jeho pôvodcom. Po tom, ako sme si s danou osobou vymenili niekoľko mailov, naše pochybnosti sa nerozptýlili. Rozhodli sme sa preto, že dokument z nášho webu stiahneme, a naším kolegom sme odporučili radšej ho nezverejňovať. 

Vec sme považovali za vybavenú až do momentu, keď sa k nám doniesla informácia, že popri FSB, bývalých policajtoch, národných socialistoch, Rusoch, Jozefovi NOVOTNOM a kremeľských propagandistoch diskutéri na SMATANOVEJ ploche na Facebooku spájajú s údajným sprisahaním proti nemu aj nič netušiaceho Slavomíra RARÁŠKA. 


Zašli sme preto na SMATANOV Facebook a nestačili sme sa diviť vlastným očiam. Nevedeli sme, či nám diskusia väčšmi pripomína hlášky z filmu Blbý a blbši alebo súťaž amatérskych komikov o najgrotesknejší produkt slaboduchého mudrovania. Pri niektorých z tam uvedených hlbokomyseľných perlál ducha sme sa rozhodli pristaviť aj na našom blogu. 

Vzhľadom na povahu doručeného dokumentu (či už je autentický alebo nie) je prirodzené, že jeho deklarovaný pôvodca je v ňom identifikovaný len istou šifrou, ktorá je v danom prípade začiernená. Pri autentických dokumentoch sa tak postupuje z konšpiratívnych dôvodov: aby sa predišlo identifikácii autora alebo jeho "materskej organizácie" zo strany nepovolanej osoby. Otázku, či by naň v záchvate horlivosti mohol dať podpis a "firemnú" pečiatku dobrý vojak Josef ŠVEJK, prenechajme odborníkom na literárnu tvorbu Josefa LADU. Isté však je, že kým by Ján FARKAŠ (screenhot nižšie) v záujme dôveryhodnosti dokumentu stružlikal z bandurky falošnú pečiatku, ani by netušil, ako by sa mu, naopak, chystal na dôveryhodnosti radikálne ubrať.


Čitateľ by nás azda mohol obviniť z nedostatku porozumenia a blahosklonnosti voči laikom, ktorí predsa zodpovedajúcej problematike nemôžu a hlavne nemajú rozumieť. Nie je však náhoda, že RARÁŠOK na svojom blogu venuje toľko času a priestoru práve osvetovej činnosti zameranej na pozdvihnutie súvisiacich kompetencií pospolitého ľudu. Po vzore Juraja SMATANU chce totiž umožniť širokým vrstvám obyvateľstva, aby ľahšie vnikali do spravodajskej problematiky. Snaží sa robiť ju tak dostupnou a pochopiteľnou pre všetkých, čo o to majú záujem. Je preto nad slnko jasnejšie, že káranie nádejných odborníkov na danú problematiku sleduje legitímne  výchovno-vzdelávacie ciele.

Vráťme sa opäť k dokumentu, ktorý nám bol doručený 5. mája 2016. Zorientovanému človeku je už pri letmom pohľade naň zrejmé, aká terminológia v ňom bola použitá a ktorej bezpečnostnej zložke je vlastná. Ani my, žiaľ, nemáme istotu v tom, či ide o dokument pochádzajúci z jej prostredia alebo o nejakú hru tretej strany. Určite by sme však vrele odporučili hlbšie štúdium terminológie blogerovi a stálici RARÁŠKOVHO Olympu Petrovi FARÁRIKOVI, ktorý je ináč, ak máme vychádzať z jeho hodnotení spomínaného dokumentu, naslovovzatým odborníkom na štruktúru spravodajských písomností.

 

Nebudeme sa škodoradostne posmievať detektívnym schopnostiam Michala ĎURMANA (screenshot nižšie) a miesto toho vyslovíme nádej, že aspoň Peter FARÁRIK ako nádejný odborník na spôsob písania, štruktúru a ďalšie náležitosti spravodajských textov čoskoro napraví svoje zaostávanie v oblasti pojmoslovia.


Či sa v doručenom dokumente uvádzajú pravdivé skutočnosti alebo dezinformácie, a či už je jeho pôvodca (bývalý) vojak, SIS-kár, policajt, hasič, vodoinštalatér alebo poštár, jedno je isté. Pri pohľade na symfóniu myšlienkových skvostov SMATANOVÝCH nohsledov človek nevie, či má plakať alebo smiať sa. Nebyť vývodov Petra FARÁRIKA, aj samotný RARÁŠOK by bol iste na pochybách, ktorý z adeptov na výhru v súťaži o najgrotesknejší produkt slaboduchého mudrovania si zaslúži víťazstvo. 

Prejdime teraz k otázke, prečo sme daný dokument stiahli z nášho webu. RARÁŠKOVA stránka obsahuje len spoľahlivé a overené informácie; ako napríklad tie o systematickom získavaní vhodných študentov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v BANSKEJ BYSTRICI pre spoluprácu so SIS, o ich začleňovaní do všakovakých pochybných mimovládok (typu Euroatlantického centra či najnovšie GLOBSEC Academy Centre), ktoré sú oddané rektálnemu alpinizmu natoľko, že im z americkej zadnice netrčia už ani šnúrky od topánok, a pod. Spomínané informácie získavame napríklad cestou aplikácie zdokonalenej verzie dnes už legendárnej metodiky odhaľovania agentov tajných služieb z dielne pánov SMANATU a ŠAFRA. Nevieme, žiaľ, o tom, že by niekto vyvinul podobnú metodiku odhaľovania sexuálnych deviantov, ktorej uplatnením by bolo možné overiť, či Juraj SMANATA sexuálne obťažoval niektorých študentov svojho gymnázia. Mohli by sme, pravdaže, uvažovať spôsobom, že jeho sexuálnu deviantnosť dostatočne preukazuje to, akú ropuchu má za manželku, a že jeho celkovú zvrátenosť preukazuje hon na domnelých ruských agentov, ktorý vedie. I keď uznávame, že táto úvaha má čosi do seba, nepovažujeme ju za dostatočnú pre vynesenie tvrdenia o pravdivosti a autenticite zmieňovaného dokumentu. Z uvedeného dôvodu sme ho stiahli z nášho webu a miesto neho sme do sekcie "odkazy" umiestnili dva linky. Prvý z nich smeruje na článok Je slovenský bojovník proti „konspiračním teoriím“ a „pro-ruské propagandě“ Juraj Smatana pedofil? a druhý na rozhovor s gay pornohercom a stálicou RARÁŠKOVHO zoznamu Jakubom JANDOM.

Na záver uveďme, že sme odhodlaní aj naďalej zverejňovať pravdivé a spoľahlivé informácie o osobách z RARÁŠKOVHO zoznamu, či už ide o SIS-károv, BIS-károv, aktivistov financovaných z amerických fondov, užitočných idiotov alebo o iný výkvet, ktorý sa jednostranne angažuje v prebiehajúcej informačnej vojne na strane Západu.

nedeľa 1. mája 2016

Vítame integračné procesy na poli mimovádnych organizácií

SIS-kári z BANSKEJ BYSTRICE spolu so svojimi americkými partnermi a spojencami rozhodli sa osviežiť zaprdený vzduch v priestore "slovenských nezávislých mimovládnych organizácií" a uviesť do činnosti ventilátor pod názvom "GLOBSEC". S vedomím, že vzduch v danom priestore sa týmto činom síce nevymení, ale aspoň si trošku zacirkuluje, začlenili sa pod jednotnú značku "GLOBSEC" Slovenská atlantická komisia ("Slovak Atlantic Commission"), "Central European Policy Institute" (po novom GLOBSEC Policy Institute) a "Center for European Affairs", ktoré donedávna spadali pod organizáciu s názvom Stredoeurópska strategická rada ("Central European Strategy Council"; dnes GLOBSEC). Spolky chcú očividne ťažiť z "renomé" konferencie GLOBSEC, ktorá je projektom Slovenskej atlantickej komisie a ktorá slovami nášho priateľa Pavla DEMEŠA predstavuje "jednu z najvýznamnejších bezpečnostných konferencií celosvetovo".

K našej radosti sme tiež zaregistrovali informáciu, že sa k spomínanému procesu pripojila aj cestovkárska materská škola na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v BANSKEJ BYSTRICI. Spolu s Róbertom VASSOM, Martinou ŠINKOVIČOVOU, Petrom TEREMOM a ďalšími osobami z Raráškovho zoznamu sa preto  tešíme nedávnemu založeniu medzinárodného vzdelávacieho centra GLOBSEC  Academy  Centre, ktoré bude vychovávať novú generáciu agentúrnych prostriedkov Slovenskej informačnej služby. Je nám ľúto, že sa naše obľúbené Euroatlantické centrum ("Euro-Atlantic Centre") zrejme odsúva na menej významnú koľaj v rámci náboru osôb konajúcich v prospech našich kamarátov na Vajnorskej ulici v BRATISLAVE. Na druhej strane sme však známi prívrženci recyklácie  a na dôkaz, že integračným procesom na danom poli skutočne fandíme, vytvorili sme pre GLOBSEC Academy Centre nasledujúci grafický návrh loga.


Týmto bezodplatne odstupujeme novovzniknutej organizácii práva k nášmu dielu v rozsahu jeho používania na propagačné a reprezentačné účely.

streda 27. apríla 2016

Róbert VASS – vyhlásenie o mlčanlivosti

Oboznamujeme nášho čitateľa s ďalším produktom ľudovej tvorivosti, ktorý sme dnes podvečer dostali prostredníctvom elektronickej pošty. Dielo sa týka jednej z osôb, ktoré takmer od začiatku figurujú v našom zozname. Tak ako všetci rozumní ľudia ani my nepochybujeme o tom, že ak nie rovnaký, tak obdobný dokument skutočne existuje. Na podpísanie podobnej písomnosti si iste spomenú aj Robert ONDREJCSÁK, Marián MAJER, Jaroslav NAĎ, Milan ŠUPLATA, Mario NICOLINI, Milan NIČ a mnohé ďalšie osoby z Raráškovho zoznamu a Raráškovej vizualizácie, ktoré dnes aktívne a unisono šíria bludy o "hybridnej vojne", ktorú vraj vedie KREMEĽ aj prostredníctvom siete svojich "agentov", "trollov" a "užitočných idiotov" na Slovensku.

nedeľa 24. apríla 2016

Radostný návrat do vlasti

Nášmu čitateľovi je iste dobre známe, že 21. apríla 2016, ako na truc práve v deň narodenín Juraja SMATANU, bola zverejnená informácia o odvetných opatreniach KREMĽA namierených proti novinárom českých médií pôsobiacich v Rusku. Odvetné kroky sú reakciou na to, že české ministerstvo zahraničných vecí na základe odporúčania zo strany BIS ČR nepredĺžilo akreditáciu ruským novinárom Vladimirovi SNEGIREVOVI a Alexandrovi KURANOVOVI. Horúcimi českými kandidátmi na odobratie akreditácie sú Miroslav KARAS (Česká televize), Martin DORAZÍN (Český rozhlas) a Jiří JUST (Aktuálně.cz a Hospodářské noviny). V tejto súvislosti pripomíname, že KARAS a JUST sú stálicami Raráškovho olympu západných agentov, trollov a užitočných idiotov.

Podľa našich informácií Jiří JUST bol ešte v nedávnej v minulosti nula, o ktorej pozdvihnutie sa postarali KOZERENKOVCI – rodičia jeho manželky Poliny JUSTOVEJ-KOZERENKO. Jiří JUST ako vychádzajúca hviezda českej žurnalistiky ešte prednedávnom písal proruské články pre Hlas Ruska, vzápätí však začal spolupracovať s Aktuálně.cz a Ihned.cz a písať pre ne, naopak, protiruské články. Keďže ale podľa našich informácií svojej polovičke v poslednej dobe systematicky zahýba, KOZERENKOVCI sa o jeho zotrvanie v služobnom postavení viac nezasadia.
 

Miroslav KARAS predstavuje špičku protiruskej propagandy akreditovanej v Rusku. Jeho manželka  Julita KARASOVÁ je Poľka, pracuje ako redaktorka  Poľského rozhlasu a v MOSKVE sa často stýka s osobami z prostredia amerických mimovládnych organizácií. Jeho dcéra Michaela KARASOVÁ podľa našich informácií pôsobí v MOSKVE ako stážistka v Carnegie Moscow Center, ktorý predstavuje regionálnu pobočku Carnegie Endowment for International Peace so sídlom vo WASHINGTONE, D.C.


Aj Martin DORAZÍN sa uvádza ako jeden z možných kandidátov na ukončenie svojho pôsobenia v MOSKVE. Nepatrí síce k najvychytenejším protagonistom šírenia protiruskej hystérie, po preštudovaní jeho diela sme sa však rozhodli pre jeho bezodkladné zaradenie do Raráškovho zoznamu.


Ktoríkoľvek dvaja z trojice menovaných sa v najbližšej dobe rozlúčia so svojou stoličkou, zo srdca im prajeme veľa úspechov v pracovnom živote a príjemný návrat do vlasti!

štvrtok 21. apríla 2016

Srdečne gratulujeme k dnešným narodeninám!

Srdečne gratulujeme Jurkovi SMATANOVI k jeho dnešnému milého sviatku! Radi by sme ho aj dnes potešili výtvorom ľudovej tvorivosti, na ktorom sú zobrazení Adolf HITLER (včera by sa dožil veku 127 rokov), Juraj SMATANA (dnes sa dožil utešeného veku 49 rokov) a Vladimír Iľjič ULIANOV LENIN (zajtra by sa dožil veku 146 rokov). Týchto oslávencov nespája len blízky dátum narodenín, ale aj záľuba vo vypracúvaní proskripčných zoznamov ideologicky nepohodlných osôb a médií a tiež v zriaďovaní cenzúrnych komisií rôzneho druhu. Ako sme už neraz konštatovali, aj vytváraním proskripčných zoznamov predstavuje pre nás Jurko nehynúcu inšpiráciu, čím si získal naše pevné sympatie a vrelú náklonnosť. Ako je všeobecne známe, je to on, komu patrí zaslúžená vďaka za vznik Raráškovho zoznamu agentov, užitočných idiotov a trollov Západu. Pevne veríme, že sa medzi pánmi na obrázku nájde a bude sa medzi nimi cítiť ako medzi svojimi. Prajeme mu veľa duševného zdravia a najmä peňazí, aby už konečne získal 100 eur tak potrebných na prípravu súdnych podaní smerujúcich k zákazu našej webovej stránky. Živijó!


streda 20. apríla 2016

Verejná zbierka na pomoc Jurajovi SMATANOVI

Hurá, naše slzy sa ukázali ako predčasné a Jurko na nás nezanevrel! Naopak, ako sme zistili pri kontrole našej pošty, pred dvoma dňami (deň po zverejnení našich obáv) nám (alias pánovi ŠTULEROVI) napísal mail, v ktorom sa posťažoval na svoju žalostnú finančnú situáciu. Dozvedeli sme sa, že ako učiteľ trie biedu, nemá ako naškrabať 100 eur a musí ich preto pýtať od neznámych ľudí. Čo je však mrzuté, peniaze zháňa na "spoľahlivú právničku", ktorá by pripravila podania, na ktorých základe by sa mal náš "web zrušiť, alebo aspoň dosiahnuť stiahnutie ohováračského obsahu". Napiek tomu, že peniaze potrebuje na takýto nemilý účel, vyhlasujeme verejnú zbierku na pozdvihnutie životnej úrovne pána SMATANU, ktorý, ako ináč, žije len z učiteľského platu a svoje environmentálne, občiansko-politické a komunálno-politické aktivity realizuje výhradne nezištne na základe šľachetných motívov.

Dobrý deň pán Štuler,
možno by sme sa mohli spoločnými silami pokúsiť ten web zrušiť, alebo
aspoň dosiahnuť stiahnutie ohováračského obsahu.
Ja mám pomerne dobrý prehľad v právnych a technických možnostiach, avšak
slabé možnosti financovania (som učiteľ).
Pokiaľ by ste vedeli prispieť finančne, ja by som mohol zohnať
spoľahlivú právničku, ktorá má s týmito kauzami skúsenosti, ktorá by
pripravila trestné oznámenie a prípadné ďalšie právne kroky (návrh na
predbežné opatrenie súdu atď.). Náklady na tieto podania odhadujem tak
okolo 100 eur.
Šli by ste do toho?
S pozdravom,
Juraj Smatana
mobil: 0907034666V súvislosti s vyhlásením verejnej zbierky prosíme prípadných záujemcov o stiahnutie údajov z Raráškovho webu a tiež všetkých ľudí dobrej vôle, aby posielali peňažné príspevky na účet občianskeho združenia Klub Strážov, číslo účtu 2664734006/1100 – TATRABANKA, a.s. (IBAN: SK14 1100 0000 0026 6473 4006).

utorok 19. apríla 2016

Oslovili sme komisiu pre ideologickú čistotu

Nedalo nám a napriek všetkej našej skromnosti sme v sebe našli dostatok odhodlania a sebadôvery, aby sme oslovili osvietenú komisiu projektu www.konspiratori.sk so žiadosťou o zaradenie nášho webu do jej zoznamu.  Náš prosbopis uverejňujeme po typografických úpravách na Raráškovom webe.

Vážený pán SMATANA i celá osvietená komisia pre ideologickú čistotu! Dovoľujem si požiadať Vás  o zaradenie stránky www.raraskovzoznam.blogspot.sk do zoznamu závadných médií, ktoré neradno ani navštíviť, nieto v nich ešte inzerovať. Svoju žiadosť vo svojom mene i v mene celého nášho pracovného kolektívu podkladám nasledujúcimi skutočnosťami, na základe ktorých je zrejmé, že náš web si zaradenie do Vášho zoznamu nepochybne zaslúži: 

1. Stránka obsahuje vulgárnu karikatúru Juraja SMATANU v jeho životnej role, jeho rozsudok smrti a tiež iné materiály, ktoré možno interpretovať ako výzvy k násiliu, extrémistický obsah, agresívne osobné útoky na pána SMATANU, ktorý sa prednedávnom sám označil za našu obeť, "vyrovnávanie si účtov" a pod. (kritérium 4)
2. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov. (kritérium 5)

Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujem! 

S úctou 
Slavomír RARÁŠOK

pondelok 18. apríla 2016

Protikorupčný aktivista a bojovník za objektivitu v internetovom priestore

S radosťou a potešením sme uvítali informáciu, že vznikol "zoznam konšpiračných webov, ktorým by sa zadávatelia reklamy mali vyhnúť", predstavujúci databázu "webových stránok s neserióznym, klamlivým, podvodným, konšpiračným alebo propagandistickým obsahom". Ako ináč, v tomto projekte, ktorého cieľom je obmedzenie príjmov prevádzkovateľov "konšpiračných webov", sa v rozhodujúcej miere angažuje protikorupčný aktivista a bojovník za objektivitu v internetovom priestore Juraj SMATANA.

Už v minulosti nás potešil vznik aplikácie fungujúcej ako rozšírenie Google Chrome, ktorá vznikla na báze legendárneho Smatanovho zoznamu a ktorá používateľov upozorňuje "na weby, ktoré vedome či nevedome šíria Putinovskú propagandu". Pre komplexnosť dostupných riešení by azda v budúcnosti mohlo vzniknúť aj rozšírenie internetového prehliadača, ktoré upozorní na výskyt mien a názvov organizácií z Raráškovho zoznamu. Chceli by sme veriť, že by takýto nástroj privítal aj protikorupčný aktivista Juraj SMATANA, ktorý v roku 2011 vystupoval spoločne s usvedčeným úplatkárom a skorumpovaným kardiológom Viliamom FISCHEROM (videá nižšie) na tlačovej konferencii pri príležitosti prezentácie kandidátky strany Zmena zdola. Stojí za zmienku, že kandidátku pre parlamentné voľby v roku 2012  viedla trojica Ján BUDAJ, Juraj SMATANA a Viliam FISCHER.

S vedomím, že Juraj SMATANA je taký istý bojovník za objektivitu informácií v internetovom priestore ako protikorupčný aktivista bojujúci proti paktovaniu so skorumpovanými osobami, máme skôr obavu, že takáto aplikácia by zostala z Jurkovej strany nedocenená.
 

nedeľa 17. apríla 2016

Písali sme si s Jurajom SMATANOM

Keďže Jurkovu osobu na viacerých miestach nášho webu oprávnene označujeme za zodpovednú za zverejnenie Raráškovho zoznamu a jeho kontakty uvádzame ako adresy pre podávanie sťažností zo strany dotknutých ľudí, v mene jednej z osôb dočasne zahrnutých do zoznamu sme Jurka požiadali o okamžité stiahnutie jej mena a vyhrážali sme sa, že sa bude brániť súdnou cestou, ak jej meno nebude v termíne do nasledujúceho dňa odstránené. Spravili sme tak z mailovej schránky, ktorú sme založili špeciálne za týmto účelom.

Jurko nám odpovedal:

Pán Štuler,
anonymný autor Raráškovho zoznamu neváhal podpísať celý ten odporný web
mojimi kontaktmi, ktoré našiel na internete.
Nemám s tou stránkou samozrejme nič spoločné, okrem toho, že som tam
skoro hlavnou obeťou.
Mimochodom zavesili tam aj môj rozsudok smrti.

S pozdravom,

--
Juraj Smatana


V návale hlbokého súcitu a zahanbenia sme si uvedomili, že Jurko má na nás skutočne ťažké srdce. Náš web nazýva odporným a seba jeho "skoro hlavnou obeťou"! Predtým predsa na Aktuálne.sk a Neovlivní.cz  vystupoval spôsobom, že ho naša aktivita vôbec nezaujíma a že je celkom nad vecou:  Myslím si, že mi ktosi písal, kto je za tým zoznamom, ale to meno mi nič nehovorilo, a ani ma to vlastne nezaujíma. Priznávame sa: jeho vtedajšie bohorovné vystupovanie nás úplne zmiatlo. Neuvedomili sme si, že aj v ňom sa ukrýva zraniteľné ľudské srdce.

Výčitky svedomia nás hryzú o to viac, že po jeho príspevkoch na Facebooku, o ktorých sme prednedávnom písali, sme sa už aj sami dovtípili, že sa na nás Jurko durdí. Mohli sme si domyslieť, aké opravdivé a hlboké je jeho rozhorčenie! My sme však, žiaľ, Jurkovmu stavu neprikladali náležitú pozornosť, za čo sa teraz hlboko hanbíme a spytujeme si svedomie.

Keďže nám je to všetko úprimne ľúto, v snahe o nápavu sme v mene pána Štulera vyjadrili plnú podporu Jurkovmu boju proti zákernej ruskej propagande, ponúkli sme mu materiálnu pomoc a posmelili sme ho, aby na "autora tej nehoráznosti" podal trestné oznámenie.

Momentálne sa nám však tlačia slzy to očí, keďže Jurko na naše maily nereaguje a miesto toho sa trucovito venuje iným aktivitám. Dúfame, že medzi nami bude zase všetko v poriadku.

piatok 15. apríla 2016

Nehynúca inšpirácia

Ešte raz pozdravujeme borcov z Nadhľadu, ktorí si dali prácu a vytvorili ukážkové vizualizácie Raráškovho zoznamu a niektorých ďalších údajov, ktoré doň dodatočne začlenili (verzia 1, zdokonalená verzia 2). Ich počin sme už na našom webe vysoko ocenili, zároveň sme však s nimi komunikovali isté návrhy na doplnenie informácií, s ktorými narábali. Nie všetky sa vtedy do ich vizualizácií skutočne dostali a preto sme si dovolili vypracovať veľmi skromnú vizualizáciu časti daných údajov v podobe, v akej sme ich navrhli zapracovať. Rovnako ako ich vizualizácie, aj tá naša má slúžiť skutočne len ako jednoduchá ukážka toho, ako by mohlo vyzerať podrobnejšie spracovanie údajov o prepojeniach, identifikovaných o. i. na základe zdokonalenej metodiky SMATANU a ŠAFRA.

Dovoľujeme si tiež srdečne pozdraviť nášho priateľa Juraja SMATANU, ktorý je nám večnou a nehynúcou inšpiráciou, a to obzvlášť po tom, čo sa opäť začal venovať nášmu zoznamu v niektorých médiách a predovšetkým na svojom Facebooku. Radi by sme ho potešili produktom ľudovej tvorivosti vypracovaným neznámym autorom, ktorý sa inšpiroval karikatúrou zverejnenou istým českým periodikom.
Na záver vyjadrujeme pevné presvedčenie, že Jurko bude svojím konaním aj naďalej slúžiť ako inšpiračný zdroj nielen pre nás, ale aj pre ďalších ľudí tvorivého ducha!

pondelok 11. apríla 2016

Spravodlivé rozhorčenie na strane J. SMATANU

Koncom marca 2016 náš kamarát Juraj SMATANA pridal na svoj Facebook rozhorčenú reakciu na skutočnosť, že si poslanec NR SR a predseda strany Sme rodina – Boris Kollár dovolil zdieľať na svojej ploche odkaz na náš zoznam. 
Jurko, ako ho v medzi sebou familiárne voláme, zrejme nevedel rozdýchať, že sa náš zoznam stále šíri v prostredí pospolitého ľudu i panskej vrchnosti a naďalej sa teší popularite a dôvere verejnosti. Napriek Jurkovej neprajnosti nechceme oplácať zlé zlým; naopak, súcítime s ním a je nám úprimne ľúto, že sa kvôli nám a šíreniu nášho diela mosúri.

 

Rozhorčený Jurko vo svojej reakcii píše:

Boris Kollár netvrdí, či to je alebo nie je pravda, on to len zdieľa na svojom profile. Čiže zverejňuje pre 20 000 ľudí. Čo je to isté, ako keby to čítal do rozhlasu.
Ja by som si samozrejme nedovolil tvrdiť, že Boris Kollár drží svoj hárem v podzemnej väznici a baví sa topením mačiatok. Pretože to by sa dalo označiť za lož a urážku na cti. Ale stretol som sa u jedného anonyma s takým názorom a tak som to len SHEROL.

Nie bez pátosu a množstva hyperbol ďalej píše, že (naša) stránka, na ktorú Kollár odkazuje, obsahuje:

(...) prevratné odhalenie, že na Slovensku pôsobí skupina agentov CIA a Mossadu, špiniaca čisté meno Putina, a členmi tejto skupiny sú napríklad nebohý kňaz Srholec, nebohý novinár Kušnierik, básnik Štrpka, spisovatelia Hvorecký aj Červenák a plno ochrancov prírody ako Mesík, Smatana, a pani Katka Šimončičová, ktorá to agentstvo stíha popri 360-tich výrubových konaniach ročne.

Oceňujeme bohatstvo použitých jazykovo-štylistických prostriedkov a kvetnatosť Jurkovej reči, napriek tomu sa však domnievame, že si takéto komentáre na účet nášho zoznamu nezaslúžime. Pripúšťame, že zoznam obsahuje o. i. mená neochvejných ochrancov prírody, ktorí vo svojom statočnom boji neváhajú nasadiť v prospech slovenskej prírody takpovediac všetko a medzi ktorými Jurko iste len z popudu svojej nevídanej skromnosti uvádza svoje vlastné meno až v druhom rade. Chtiac či nechtiac sme sa však na rozdiel od Jurka nikde kladne nevyjadrovali k čistote mena V. Putina a ani sme neprezentovali žiadne prevratné odhalenia, ktorých šírenie vnímame ako Jurkovu doménu. Bol to predsa on, kto v našich končinách odhalil nebezpečné sprisahanie siete agentov Putinovho Ruska v prostredí vydavateľov internetových stránok, ktorí sa na základe pokynov pochádzajúcich priamo z Kremľa všemožne usilujú o podrývanie liberálno-demokratického zriadenia, stability Európskeho zväzu a spriatelených krajín.

Jurko sa s neskrývanou výčitkou vyjadruje k tomu, že Kollár zdieľa odkaz na náš web, na ktorom v rubrike "Priania a sťažnosti" vyzývame čitateľa, aby adresoval prípadné sťažnosti a prejavy nespokojnosti jeho (Jurkovej) osobe:

Naviac zdieľa dielo anonyma, ktorý tam skopíroval moje kontakty, že keby sa ľuďom ten zgrc nepáčil, majú sa sťažovať u mňa. Och aké odvážne a nápadité

Radi by sme s pokorou zareagovali, že na našej strane nevidíme toľkú odvahu a nápaditosť, ako nám Jurko pripisuje. Naopak, uvedenie jeho kontaktných údajov vnímame ako čosi zákonité, ako niečo, čo si uvedené kvality určite nevyžaduje. Veď spomeňme si, čo nás primälo zostaviť a zverejniť náš zoznam a akú úlohu v tomto smere zohral Jurko. Na našom webe sme expressis verbis konštatovali, že plnú zodpovednosť za náš počin nesie on sám. Napriek vedomiu našej prevahy čo do metodickej a vecnej korektnosti  skromne uveďme, že Jurkove a naše aktivity sú dvomi stranami tej istej mince; jeho činnosť predstavuje pre nás základný stimul a inšpiračný zdroj. Jurkove slová zverejnené na Aktuálne.sk, Neovlivní.cz či v Senátskom kurýri, že mu v minulosti kvôli nášmu zoznamu prichádzali "nepríjemné odkazy", preto nevnímame len ako príležitosť pre pestovanie súcitu (ktorý si zaslúži o to skôr, že onoho času dokonca od hrôzy radšej vymazal svoj zoznam z Facebooku), ale aj ako memento, že si všetci žneme plody svojej práce. Pri pohľade na Jurkove príspevky a vystúpenia sa pritom zdá, že popudov pre ďalšie rozširovanie nášho zoznamu bude ešte neúrekom. 

V tejto súvislosti využívame príležitosť na to, aby sme nášmu vernému čitateľovi oznámili, že sa náš zoznam rozrástol o ďalšie mená a že ich v súčasnosti, keď slávime ročné jubileum Raráškovho zoznamu, obsahuje presne 300. Je nám ľúto, že sa tohto výročia nedožili dve osobnosti, ktoré Jurko menoval vo svojej rozhorčenej reakcii a ktoré boli v čase vzniku zoznamu nepochybne pri živote. Tešíme sa však, že naše dielo vypracované na základe zdokonalenej metodiky pánov SMATANU a ŠAFRA požíva zaslúženú dôveru verejnosti, čoho prejavom je aj fakt, že v ankete na stránke panobcan.sk vyslovilo dôveru k jeho obsahu 75 % hlasujúcich.

Na záver dodajme, že v diskusii na Jurkovej ploche sme našli aj množstvo príspevkov jeho priateľov, ktoré potešili naše oči a náramne nás pobavili. To v dnešnej krušnej dobe vnímame ako čosi mimoriadne vzácne. Ďakujeme!

utorok 5. mája 2015

Juraj SMATANA, "environmentálny aktivizmus" a komunistický režim

V súvislosti s pozadím osoby Juraja SMATANU sa v alternatívnych médiách najčastejšie spomína Veľvyslanectvo USA na Slovensku a Nadácia otvorenej spoločnosti, s ktorými SMATANA vyvíjal spoločné aktivity týkajúce sa tzv. konšpiračných médií (pozri tu, tu a tu). Často sa tiež spomína skutočnosť, že SMATANA pôsobil ako poradca Ivety RADIČOVEJ vo funkcii predsedníčky vlády SR, pričom RADIČOVÁ v minulosti stála práve na čele spomínanej Nadácie otvorenej spoločnosti (nadácii sa vo vzťahu k inému problému venujeme aj v tomto článku). Menej ako prostredie, do ktorého SMATANA výsledkom svojej predchádzajúcej aktivity prišiel, sa však spomína "environmentálno-aktivistické" prostredie, z ktorého vzišiel. Už zbežný pohľad na RARÁŠKOV zoznam pritom ukazuje, že nemalú časť agentov, trollov a užitočných idiotov Západu z prostredia tzv. občianskych aktivistov predstavujú práve "environmentálni aktivisti". Bližší pohľad na danú skupinu potom vedie k nadácii EKOPOLIS, ktorá má čestné miesto v súhrnnej správe Kto za koho kope II. na starom Prope. Juraj SMATANA, Juraj MESÍK, Juraj RIZMAN, Ľubica TRUBÍNIOVÁ, Katarína ŠIMONČIČOVÁ, Marcel D. ZAJAC, Ladislav HEGYI či Boris STREČANSKÝ, to všetko sú ľudia, preukázateľne spojení so spomínanou nadáciou a zároveň angažovaní v prebiehajúcej informačnej vojne na strane Západu, v dôsledku čoho aj figurujú na RARÁŠKOVOM zozname
Na stránke nadácie EKOPOLIS nájdeme (tu a tu) zaujímavé údaje k jej financovaniu: k jej darcom patrí Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Fund, Slovensko (v súvislosti s realizáciou viacerých aktivít na Slovensku), East West Management Institute, USA (v súvislosti s aktivitami "mimovládnych organizácií" na Kosove), Rockefeller Brothers Fund, USA (v súvislosti s realizáciou viacerých aktivít na Slovensku), Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, USA (označený za jedného z kľúčových darcov), World Learning, USA, Charles Stewart Mott Foundation, USA (označený za jedného z kľúčových darcov) a German Marshall Fund, USA (podpora nadácie a programov od jej založenia, príspevky do základiny), resp. German Marshall Fund of the United States, USA (označený za jedného z kľúčových darcov), USAID, USA (označený za jedného z kľúčových darcov) a ďalšie organizácie. Otázka, kto za koho a prečo kope, môže byť zrejme odsunutá do kategórie otázok rečníckych.

Keď sa v relácii Večera u HAVRANA v RTVS unisono prezentovali svojimi myšlienkovými skvostmi "aktivisti" s "environmentalistickým" pozadím SMATANA a MESÍK, nezaznela, žiaľ, odpoveď na otázku, či základ environmentálneho aktivizmu spočíva v presadzovaní zahraničnopolitických záujmov USA za prostriedky z amerických fondov. Uvažujúc o zahraničnopolitickej jednofarebnosti dnešných popredných "environmentálnych aktivistov" na Slovensku, človek si musí nevdojak položiť otázku, či sú vôbec aktivity v "ekologickej oblasti" zahraničnopoliticky neutrálne a či ho angažovanosť v tejto oblasti náhodou nezbavuje názorov, ktoré sú voči zahraničnopolitickým postojom spomínaných "aktivistov" protichodné.

Nech už je to v tomto smere akokoľvek, radi by sme sa na záver článku vrátili k pozornuhodnému súboru od nášho čitateľa, ktorý je umiestnený na stránke  Video "RARÁŠOK a SIS-kári" a iné srandy. Ako sme už boli upozornili súdruha Grišu MESEŽNIKOVA, nepatríme medzi tých, ktorí sa medzi sebou nazývajú súdruhmi. V nadväznosti na nám zaslaný dokument s názvom Rozsudok v mene Československej socialistickej republiky preto pripomíname nielen skutočnosť, že osobám figurujúcim na RARÁŠKOVOM zozname prajeme rovnaké osudy, aké sú plánované zo strany ukrajinských nacionalistov vo vzťahu k údajným ruským agentom na Ukrajine. Jedným dychom musíme dodať, že socialistický režim považujeme za nespravodlivý, a to nielen pre jeho srdcervúci postup voči dnešnému SMATANOVMU straníckemu šéfovi a "bratislavským ochrancom prírody" v roku 1988. Za vrchol krutosti považujeme to, že človeka, ktorý by mal byť pre svoj zjavný postih automaticky uznaný za trvale nespôsobilého výkonu základnej vojenskej služby a dostať modrú knižku, komunistický režim neľudsky nútil vykonávať vojenskú službu. Za tento postup voči postihnutému si nepochybne zaslúži naše najhlbšie odsúdenie.

sobota 2. mája 2015

V BRATISLAVE sa dnes konajú recyklačné aktivity

Dnes 2. mája 2015 sa v BRATISLAVE uskutoční "občiansky protest" reagujúci na príchod skupiny motorkárov Noční vlci, v rámci ktorého plánujú zhromaždení dať "najavo, že okrem obetí fašizmu a Hitlera si treba pripomínať aj obete Stalina, komunizmu a Putina". Podujatie pred veľvyslanectvom RF a na niektorých ďalších miestach v BRATISLAVE usporadúvajú Ondrej DOSTÁL, Ľudmila VERBITSKA, Grigorij MESEŽNIKOV, Lucia ŠTASSELOVÁ, Peter ZAJAC a Martin MOJŽIŠ. V súvislosti s plánovaným podujatím sme nazreli do nášho zoznamu a zistili sme, že sa v ňom ako na potvoru vyskytujú mená všetkých organizátorov. Ba čo viac: porovnaním zoznamu 75 "osobností", ktoré  prednedávnom vyzvali LAJČÁKA a KALIŇÁKA, aby neumožnili vstup Nočných vlkov na Slovensko, so zoznamom 130 slovenských a českých "osobností", ktoré sa stali signatármi protiruskej výzvy adresovanej vybraným ambasádam, sme došli k záveru, že sa u nás stalo zvykom vydávať recyklačné aktivity za rozsiahle občianske výzvy a protesty. Množstvo osôb na na našom zozname má environmentálno-aktivistické pozadie a preto máme pochopenie pre snahu prozápadných "aktivistov" vydolovať z existujúceho "aktívu" čo najviac prostredníctvom jeho sústavného opätovného používania. Azda by však nabudúce stačilo dať odkaz na RARÁŠKOV zoznam a uviesť, že osoby v ňom menované podporujú všetky protiruské a prozápadné protesty a výzvy.


Aktualizácia z 2. 5. 2015 o 18:55

Táboru "občianskych aktivistov" sa podarilo pridať k recyklačným aktivitám inovačný bonus: pokúsiť sa prostredníctvom provokatérov Miloša SUROVIČA a Juraja MÁJEKA s ukrajinskou milenkou vyvolať incident na Slavíne (pozri napríklad tu, tu, tu, tu a tu), na ktorom boli zhromaždení početní priaznivci Nočných vlkov. Deficit čo do početnosti a originality odporcov spomínanej skupiny však tento počin nevyrieši.

piatok 1. mája 2015

Slovensko vo svete farebných revolúcií

Prednedávnom sme priniesli informáciu, že Česká republika (ČR) s cieľom ovplyvnenia vnútropolitickej situácie v záujmovom priestore Ruskej federácie využíva ako svoje agentúrne prostriedky tri ruské opozičné aktivistky (Elena GLUSHKO, Nina FALKOVSKÁ, Tatiana KOZAK). Súčasne sme v rozhovore zverejnenom na stránke Názor občana konštatovali, že ČR sa v danom smere angažuje vo väčšej miere ako Slovensko. To však, žiaľ, neznamená, že Slovensko stojí od podobných aktivít svojich „partnerov a spojencov“ bokom. Keďže ide o pomerne známe skutočnosti, obmedzíme sa v dnešnom texte na niektoré pozoruhodné momenty súvisiace so SR v kontexte aktivít Západu smerujúcich k „demokratizácii“ nepoddajných štátov.

Fakt, že americkí experti dlhodobo rozpracúvajú a zdokonaľujú technológie realizácie štátnych prevratov v zahraničí, je známy azda každému okrem užitočných idiotov Západu, ktorých časť figuruje na našom zozname. V tejto súvislosti tvorí stálicu na zozname artefaktov svedčiacich v prospech uvedeného tvrdenia knižná publikácia Coup d'État: A Practical Handbook / Štátny prevrat: praktická príručka (prvé vydanie v roku 1968) od Edwarda Nicolae LUTTWAKA, amerického politického a vojensko-strategického experta, ktorý aktuálne pôsobí v Center for Strategic and International Studies vo WASHINGTONE. Zodpovedajúca technológia bola sústavne zdokonaľovaná a adaptovaná na podmienky jednotlivých dotknutých krajín. Nebudeme sa podrobne zaoberať jej všeobecnými a špecifickými znakmi, ktoré sú pomerne dobre známe (zo všeobecných narýchlo uveďme zjednotenie a aktivizáciu všetkých značne heterogénnych opozičných prvkov za súčasného financovania aktivít časti z nich; obvinenia zo strany opozície smerom k vládnucej moci z nastolenia a udržiavania diktatúry; mobilizáciu verejnosti v súvislosti so spomínanými obvineniami, realizáciu protestných aktivít proti údajne plánovanému falšovaniu volieb, respektíve proti iným domnelým či reálnym zásahom do demokracie a občianskych práv; jasne čitateľné signály zo zahraničia o podpore prebiehajúcich opozičných aktivít atď.). 

Radi by sme upozornili na zaujímavý fakt, že krátko po tom, ako bola spomínaná technológia použitá na Slovensku (zlomovým bol rok 1998), vznikli v roku 2001 jej adaptácie v podobe dvoch scenárov BRZEZINSKÉHO plánu pre Ukrajinu: „MECIAR – MILOSEVIC scenario“ a „LUKASHENKO scenario“. Ako je zrejmé zo samotného názvu, hybridný scenár „MECIAR – MILOSEVIC“ bol sčasti inšpirovaný postupom uplatneným v SR a sčasti nadväzoval aj na postup pri zmene režimu v Juhoslávii, ktorý mal z hľadiska zdokonaľovania revolučných technológií mimoriadny význam. Organizácia Otpor!, ktorá sa neskôr transformovala do organizácie Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies, zohrala významnú rolu nielen v rámci zmeny mocenského usporiadania v Juhoslávii, ale jej skúsenosti boli rozvité a uplatnené v mnohých ďalších častiach sveta (pozri napríklad tu a tu) vrátane Gruzínska (2003), Ukrajiny (2004), Libanonu (2005), Maldív (2008) a Egypta (2011). V súvislosti so snahou o zmenu mocenského usporiadania vo východnej Európe zrejme neprekvapí, že podľa vyjadrenia vtedajšieho riaditeľa ruskej Federálnej služby bezpečnosti (FSB) z roku 2005 sa v BRATISLAVE pripravovalo zvrhnutie bieloruského prezidenta Alexandra LUKAŠENKA.

Na predmetné vyjadrenia niekdajšej hlavy FBS v duchu príslovia „trafená hus zagága“ s rozhorčením zareagoval financmajster slovenských mimovládok podieľajúcich sa na realizácii zahraničnopolitických záujmov USA Pavol DEMEŠ, pod ktorého vedením sa slovenská pobočka German Marshall Fund zapájala do organizácie aktivít smerujúcich k zmene spoločensko-politického usporiadania v postsovietskom priestore. Ako je však známe, na aktivitách v Bielorusku spomínaných v predmetnom vyjadrení sa výrazne podieľala najmä slovenská mimovládna organizácia Nadácia Pontis. Ide o organizáciu kontrolovanú USA, ktorá presadzuje americké zahraničnopolitické záujmy predovšetkým v záujmovom priestore východnej a juhovýchodnej Európy. Nadácia bola založená ako pobočka americkej Foundation for a Civil Society, v roku 1997 sa premenovala na Nadáciu pre občiansku spoločnosť a v roku 2001 na Nadáciu Pontis. Názov a ďalšie údaje organizácie sú zahrnuté aj v staršom, avšak dodnes v zásade aktuálnom dokumente Kto za koho kope II. Ako deklaruje samotná Nadácia Pontis na svojom webe, subjekt je aktívny v Bielorusku od roku 2000. Pôvodne sa zameriavala na poskytovanie pomoci „občianskej spoločnosti a mládežníckym organizáciám“ počas predvolebnej kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2001 a od roku 2003 pomáha domácej bieloruskej „expertnej komunite, ktorá pracuje v podmienkach autoritárskeho režimu“. Pontis sa angažoval nielen v rámci procesu „demokratizácie“ v Bielorusku (Lenka SUROTCHAK, Balázs JARÁBIK, Simona GEMBICKÁ, Monika BROŠKOVÁ...), ale aj v rámci procesu cieľavedomého rozkladania Srbska (Milan NIČ...) a ďalších štátov (Moldavsko, Kuba...). Dnes pokračuje v aktivitách s obdobnými cieľmi (zmena režimu a následná transformácia krajiny do želanej podoby) na Ukrajine (Viktória MLYNARČÍKOVÁ...). Všetky vyššie menované osoby sa vyskytujú v RARÁŠKOVOM zozname

Pontis v minulosti čerpal granty a dary zo strany Open Society Foundation, National Endowment for Democracy, MZV SR / MZVaEZ SR a i. Ako je známe, MZVaEZ SR sa právom radí medzi organizácie, napomáhajúce realizácii zahraničnopolitických záujmov USA. Zo záplavy iných relevantných skutočností uveďme len zopár faktov, ktoré sa týkajú problematiky MZVaEZ SR a vybraných mimovládnych organizácií. V zoznamoch schválených dotácií v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky nájdeme rôzne krycie organizácie vojenského spravodajstva a predovšetkým SIS (Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Slovenská atlantická komisia, Euroatlantické centrum, Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy, Central European Policy Institute). V starších zoznamoch schválených dotácií v uvedenej oblasti však nájdeme aj vyššie spomínanú organizáciu Pontis (k čerpaniu prostriedkov z pogramov rozvojovej pomoci pozri nižšie). Zamestnanci rezortu zahraničia (najmä generálny riaditeľ Sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci MZVaEZ SR  Roman BUŽEK) sa pravidelne zúčastňujú na „odborných“ podujatiach a poradách predstaviteľov mimovládok kontrolovaných USA ako Open Society Foundation, slovenská pobočka German Marshall Fund, Pontis a i. Na pôde ministerstva zahraničia pôsobí aj vyššie zmieňovaná osoba Pavla DEMEŠA, ktorá súčasne vedie slovenskú pobočku German Marshal Fund. Okrem uvedených skutočností svedčia o tom, že MZVaEZ SR robí servis subjektom presadzujúcim americké zahraničnopolitické záujmy, aj časté stretnutia ministra zahraničných vecí s predstaviteľmi Pontisu, množstvo spoločných aktivít MZVaEZ SR a Pontisu (pozri napríklad tu a tu) a najmä spoločné projektové aktivity napríklad v Bielorusku, ktoré sa financujú aj prostredníctvom programov slovenskej rozvojovej pomoci (pozri napríklad tu a tu) (MZVaEZ SR poskytuje oficiálnu rozvojovú pomoc pod logom SlovakAid) . 

O fakte, že mimovládky podporované zo strany USA hrajú kľúčovú úlohu pri realizácii spoločensko-politických zmien v postsovietskom priestore, svedčí aj nedávne vyjadrenie Georga SOROSA, ktorý na otázku novinára „Veľa energie aj finančných prostriedkov ste venovali rozvoju východnej Európy aj Ukrajine. Keď teraz vidíte, že je tam vojna, máte niekedy pocit, že ste zlyhali?“ odpovedal: „Vôbec nie, práve naopak. Z novej Ukrajiny mám pocit, že po 25 rokoch dosiahla naša Nadácia otvorenej spoločnosti úspech. Nadácia je napojená na takmer každého v novej Ukrajine, mnohým sme rozdali štipendiá na našej univerzite v Budapešti. Priniesli sme zmenu.“ Bez akýchkoľvek sympatií k „otcovi nášho štátu“ pripomíname rolu, ktorú zohral sorosovský mimovládny aktív v SR v roku 1998 a po ňom. Zároveň pripomíname skutočnosť, že viaceré osoby na našom zozname stoja na čele sorosovskej Open Society Foundation (Marek KAPUSTA), alebo ju v minulosti viedli (Iveta RADIČOVÁ, Rudolf CHMEL), zúčastňovali sa na jej činnosti (Peter ZAJAC...), priamo alebo prostredníctvom zamestnávateľa požívali benefity z grantov Open Society Foundation (Oľga GYARFÁŠOVÁ, Martin BÚTORA, Grigorij MESEŽNIKOV, Juraj MARUŠIAK...), spolupracovali s ňou na konkrétnych aktivitách (Juraj SMATANA...) alebo študovali, respektíve študujú na sorosovskej Central European University v BUDAPEŠTI (Elena GLUSHKO, Pavol HARDOŠ). 

Ako je zrejmé z predchádzajúcich pasáží, Slovensko po tom, ako si absolvovalo vlastnú verziu farebnej revolúcie, zďaleka nestojí mimo farebno-revolučných procesov vo východnej Európe. Napríklad v čase úsilí o organizáciu prevratu v Bielorusku (máme na mysli vyššie uvedené informácie z roku 2005) sa popri početných amerických agentoch a predstaviteľoch MZV SR v danom smere angažovalo množstvo osôb konajúcich v prospech vojenského spravodajstva. V porovnaní s vtedajšími udalosťami sa dnes v rámci aktivít súvisiacich s politickými a bezpečnostnými procesmi na Ukrajine vo väčšej miere angažujú osoby konajúce v prospech SIS – spomeňme najmä Roberta ONDREJCSÁKA, ktorý dnes na Ukrajine pomáha budovať „demokraciu“ – a tiež rôzni vyslúžilí politickí lídri inštalovaní na Slovensku zo strany USA okolo roku 1998. Čo sa týka spomínaných osôb konajúcich v prospech SIS, radi by sme upriamili pozornosť nášho čitateľa na najnovšie video RARÁŠOK a SIS-kári s našej tvorivej dielne (odkaz naň sa nachádza aj v pravom stĺpci v rubrike „stránky“). Vo vzťahu k udalostiam roku 1998 by sme radi upozornili na jednu zvláštnu okolnosť: napriek tomu, že SR aktuálne na rozdiel od 90. rokov predstavuje štát plne podriadený Západu, podobne ako v roku 1998 dnes dochádza k masovej aktivizácii všetkých značne heterogénnych prozápadných prvkov, ktoré sme sa podujali spracovať v RARÁŠKOVOM zozname. K ich mobilizácii dochádza v reakcii na (z pohľadu Západu) nevyhovujúce nálady a postoje k udalostiam na Ukrajine a na neželané postoje voči preferovanej vzdialenosti SR od Západu a Ruska (väčšina obyvateľov v danom smere uprednostňuje ekvidištantnú pozíciu). Či už ide o agentov slovenských alebo zahraničných tajných služieb, alebo o iné súvisiace prvky, tvoriace súčasť aktuálne mobilizovaného aktívu, pripomíname našu výzvu dopracovať dokument o mimovládkach, 3. sektore a 5. kolóne od používateľa magicke007, respektíve zasielať nám návrhy na ďalšie doplnenie nášho zoznamu.