utorok 5. mája 2015

Juraj SMATANA, "environmentálny aktivizmus" a komunistický režim

V súvislosti s pozadím osoby Juraja SMATANU sa v alternatívnych médiách najčastejšie spomína Veľvyslanectvo USA na Slovensku a Nadácia otvorenej spoločnosti, s ktorými SMATANA vyvíjal spoločné aktivity týkajúce sa tzv. konšpiračných médií (pozri tu, tu a tu). Často sa tiež spomína skutočnosť, že SMATANA pôsobil ako poradca Ivety RADIČOVEJ vo funkcii predsedníčky vlády SR, pričom RADIČOVÁ v minulosti stála práve na čele spomínanej Nadácie otvorenej spoločnosti (nadácii sa vo vzťahu k inému problému venujeme aj v tomto článku). Menej ako prostredie, do ktorého SMATANA výsledkom svojej predchádzajúcej aktivity prišiel, sa však spomína "environmentálno-aktivistické" prostredie, z ktorého vzišiel. Už zbežný pohľad na RARÁŠKOV zoznam pritom ukazuje, že nemalú časť agentov, trollov a užitočných idiotov Západu z prostredia tzv. občianskych aktivistov predstavujú práve "environmentálni aktivisti". Bližší pohľad na danú skupinu potom vedie k nadácii EKOPOLIS, ktorá má čestné miesto v súhrnnej správe Kto za koho kope II. na starom Prope. Juraj SMATANA, Juraj MESÍK, Juraj RIZMAN, Ľubica TRUBÍNIOVÁ, Katarína ŠIMONČIČOVÁ, Marcel D. ZAJAC, Ladislav HEGYI či Boris STREČANSKÝ, to všetko sú ľudia, preukázateľne spojení so spomínanou nadáciou a zároveň angažovaní v prebiehajúcej informačnej vojne na strane Západu, v dôsledku čoho aj figurujú na RARÁŠKOVOM zozname
Na stránke nadácie EKOPOLIS nájdeme (tu a tu) zaujímavé údaje k jej financovaniu: k jej darcom patrí Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Fund, Slovensko (v súvislosti s realizáciou viacerých aktivít na Slovensku), East West Management Institute, USA (v súvislosti s aktivitami "mimovládnych organizácií" na Kosove), Rockefeller Brothers Fund, USA (v súvislosti s realizáciou viacerých aktivít na Slovensku), Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, USA (označený za jedného z kľúčových darcov), World Learning, USA, Charles Stewart Mott Foundation, USA (označený za jedného z kľúčových darcov) a German Marshall Fund, USA (podpora nadácie a programov od jej založenia, príspevky do základiny), resp. German Marshall Fund of the United States, USA (označený za jedného z kľúčových darcov), USAID, USA (označený za jedného z kľúčových darcov) a ďalšie organizácie. Otázka, kto za koho a prečo kope, môže byť zrejme odsunutá do kategórie otázok rečníckych.

Keď sa v relácii Večera u HAVRANA v RTVS unisono prezentovali svojimi myšlienkovými skvostmi "aktivisti" s "environmentalistickým" pozadím SMATANA a MESÍK, nezaznela, žiaľ, odpoveď na otázku, či základ environmentálneho aktivizmu spočíva v presadzovaní zahraničnopolitických záujmov USA za prostriedky z amerických fondov. Uvažujúc o zahraničnopolitickej jednofarebnosti dnešných popredných "environmentálnych aktivistov" na Slovensku, človek si musí nevdojak položiť otázku, či sú vôbec aktivity v "ekologickej oblasti" zahraničnopoliticky neutrálne a či ho angažovanosť v tejto oblasti náhodou nezbavuje názorov, ktoré sú voči zahraničnopolitickým postojom spomínaných "aktivistov" protichodné.

Nech už je to v tomto smere akokoľvek, radi by sme sa na záver článku vrátili k pozornuhodnému súboru od nášho čitateľa, ktorý je umiestnený na stránke  Video "RARÁŠOK a SIS-kári" a iné srandy. Ako sme už boli upozornili súdruha Grišu MESEŽNIKOVA, nepatríme medzi tých, ktorí sa medzi sebou nazývajú súdruhmi. V nadväznosti na nám zaslaný dokument s názvom Rozsudok v mene Československej socialistickej republiky preto pripomíname nielen skutočnosť, že osobám figurujúcim na RARÁŠKOVOM zozname prajeme rovnaké osudy, aké sú plánované zo strany ukrajinských nacionalistov vo vzťahu k údajným ruským agentom na Ukrajine. Jedným dychom musíme dodať, že socialistický režim považujeme za nespravodlivý, a to nielen pre jeho srdcervúci postup voči dnešnému SMATANOVMU straníckemu šéfovi a "bratislavským ochrancom prírody" v roku 1988. Za vrchol krutosti považujeme to, že človeka, ktorý by mal byť pre svoj zjavný postih automaticky uznaný za trvale nespôsobilého výkonu základnej vojenskej služby a dostať modrú knižku, komunistický režim neľudsky nútil vykonávať vojenskú službu. Za tento postup voči postihnutému si nepochybne zaslúži naše najhlbšie odsúdenie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára