utorok 24. mája 2016

Verejná zbierka na pomoc Jurajovi SMATANOVI je zrušená

Prednedávnom sme vyhlásili verejnú zbierku na pomoc Jurajovi SMATANOVI, ktorý podľa jeho vlastných vyjadrení ako učiteľ trie biedu a nemôže si dovoliť výdavok 100 eur na úhradu prípravy právneho podania smerujúceho k zákazu RARÁŠKOVHO webu. Po šokujúcich odhaleniach o SMATANOVEJ osobe, ktorým sme sa venovali aj my na našej stránke, sme sa rozhodli, že predmetnú zbierku zrušíme. Pri tomto rozhodnutí sme zobrali do úvahy aj skutočnosť, že SMATANA aktuálne pôsobí ako asistent poslanca za stranu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Jána BUDAJA a vzhľadom na mesačné prilepšenie 2 070 eur plynúce z výkonu uvedenej funkcie finančnú pomoc občanov nepochybne nepotrebuje.

sobota 21. mája 2016

Nové skutočnosti svedčiace v neprospech Juraja SMATANU

Je až zarážajúce, koľko okolností potvrdzuje pravdivosť trvdení, že Juraj SMATANA nezvláda svoju sexuálnu slabosť pre maloleté osoby v pubertálnom veku. Množstvo z nich pritom nemožno vysvetliť nejakými ad hoc vyfabrikovanými skutočnosťami. Veď začiatok tvorby jednej zo SMATANOVÝCH sexuálnych obetí sa podľa údajov na jej blogu datuje marcom 2015, ktorý nasledoval takmer bezprostredne po incidente popísanom v zázname zo stretnutia bližšie nezisteného spravodajského dôstojníka s jej matkou (ďalej len "Záznam"). Stojí pritom za zmienku, že básnická tvorba autorky podľa jej vlastnej interpretácie reaguje na predčasnú stratu ilúzií o svete po dejepisárovom sexuálnom excese namierenom voči jej osobe. Juraj SMATANA síce cynicky naráža na možnosť, že jej články boli antedatované, nič podobné však zrejme nebude môcť uviesť o diskusnom príspevku, ktorý spomíname nižšie. 

Aj v prípade sformovaných postojov k dotknutým osobám sa vždy usilujeme zaujímať súdy čo najzodpovednejšie, o čom svedčí napríklad naše prvotné váhanie so zverejením Záznamu. Pátrali sme preto dnes po ďalších faktoch, ktoré by mohli potvrdzovať alebo vyvracať podozrenia na adresu Juraja SMATANU. Okrem tých, ktoré sme na našej stránke už uviedli, narazili sme aj na pozoruhodný diskusný príspevok z roku 2010, ktorý spomínané podozrenia, žiaľ, ďalej potvrdzuje:

Prečo ste zmazali informácie že Ivan C. (neskorší nositeľ ocenenia BIELA VRANA Považskobystričan Ivan CEHELSKÝ: poznámka Slavomír RARÁŠOK) mal pedofilné sklony keď sú aj fotky ??? A keď ste to už zmazali, tak prečo ste tu nechali KRIVÉ ničím podložené obvinenia voči pánovi Harvánkovi ??? Je to preto pán Smatana že ruka ruku myje ( alebo pedofil pedofila kryje ) ??? Ževraj aj Vy máte riadne za ušami v tomto smere....čítali sme na mogonov.sk že ste mal problém sa ovládať pri 15 ročných študentkách...,viete, tieto mladé devčatá si nič nenechajú pre seba a dnes neni problém aby vám to aj povedali do očí pred policajtami....


Príspevok sa nachádza na stránke Považská Bystrica OTVORENE a odkazuje na bližšie nezistené údaje na webe www.mogonov.sk. Je evidentné, že citovaný príspevok z roku 2010 nie je možné spätne vyfabrikovať, keďže je zverejnený na webovej stránke prevádzkovanej samotným SMATANOM. Možno, pravdaže, povedať, že ide o anonymný príspevok a že sa tvrdenia v ňom obsiahnuté nikdy oficiálne nepotvrdili. Podobných svedectiev je však už akosi priveľa na to, aby ich bolo možné považovať za dielo náhody. Keď sa SMATANA v diskusii k Záznamu usiloval vyvrátiť podozrenia voči svojej osobe tým, že by sa informácia o podobnom incidente po jeho meste rozšírila, zrejme nerátal s tým, že podobná okolnosť môže hrať aj v jeho neprospech. To, že požíva postavenie učiteľa a jeho obete zrejme nechú riskovať problémy spojené s obvinením učiteľa, ktorý vo vzťahu k nim vždy ťahá za dlhší koniec, ešte neznamená, že informácie o jeho výčinoch sa nemôžu šíriť. Nech je to už v danom smere akokoľvek, je isté, že informácie o prejavovaných hebefilných sklonoch Juraja SMATANU sa už v minulosti objavili. Opäť ide o ďalšiu skutočnosť, zapadajúcu do širšej mozaiky poznatkov o SMATANOVEJ osobe.

V RARÁŠKOVOM zozname nájdeme viacero stálic propagandistického Olympu, ktoré vykazujú znaky zvlášneho sexuálneho správania. V tomto kontexte možno spomenúť napríklad "umelecké vystúpenie" gay pornoherca a agenta BIS pôsobiaceho v think-tanku Evropské hodnoty Jakuba JANDU. Za zmienku stojí aj incestný voyeurizmus charakteristický pre detstvo Mariana JASLOVSKÉHO a potreba menovaného verejne rozoberať svoje masturbačné zvyklosti v danom veku. Počiny týchto ľudí síce možno označiť za podivné, v istom zmysle ich však možno charakterizovať aj ako neškodné. Veď v daných prípadoch niet ľudí, ktorým by bola spôsobená psychická či citová ujma porovnateľná s tou, ktorú možno vnímať prostredníctvom básní jednej zo SMATANOVÝCH obetí. Pri pohľade na posledné SMATANOVE videá na Youtube (Morfujúce TABLO - oktáva 2008 - 2016. Gymnázium Považská) má človek strach, koľko podobných obetí existuje.

streda 18. mája 2016

"Sprisahanie" proti osobe Juraja SMATANU

V priebehu včerajšieho dňa sme boli upozornení na fakt, že na stránke Týždňa sa nachádza video, v ktorom Juraj SMATANA spomína istý dokument zverejnený na našom webe. Predmetné video, ktoré prinášame aj nižšie na tejto stránke, sme si pozorne pozreli a vypočuli.


Istá časť informácií obsiahnutých vo videu bola pre nás už známa. Iná časť bola nová a vyžadovala si vyhľadanie a zhromaždenie súvisiacich poznatkov. Dôverne známy nám bol dokument s názvom Rozsudok v mene ČSSR. Poznali sme aj záznam zo stretnutia bližšie nezisteného spravodajského dôstojníka s matkou študentky považskobystrického gymnázia, ktorú mal v januári 2015 počas doučovania z dejepisu sexuálne obťažovať Juraj SMATANA (ďalej len "Záznam"; informácie o ňom priniesla ako prvá stránka NWOO). Zvyšné informácie, s ktorými vo videu operoval SMATANA, nám v danom čase zatiaľ neboli známe.

Začali sme preto pátrať. Výsledkom hľadania sme našli blog poškodenej dievčiny aj reláciu pána Martina BAVOLÁRA, v ktorej sa spomína osoba SMATANU a jej riadiaceho pracovníka. Nenašli sme však nič, čo by pôsobilo ako neférové pokusy o kompromitáciu, manipuláciu, lži a ktoviečo ešte.

Informáciu pána BAVOLÁRA, že dôstojník Slovenskej informačnej služby s krycím menom Milan SKLENÁR riadi spravodajské prostriedky SIS Peter JANČÁRIK (krycie meno OPATROVATEĽ), Juraj SMATANA (krycie meno FARIZEJ) a Pavol HARDOŠ (krycie meno MAĎAR), pričom schôdzky s nimi uskutočňuje na Lazaretskej ulici č. 12 v BRATISLAVE, považujeme za mimoriadne zaujímavú a mnohé vysvetľujúcu. Veď aj na našom blogu venujeme značný priestor úlohe SIS v informačnej vojne vrátane aktivít smerujúcich k manipulovaniu verejnou mienkou na Slovensku. Predmetná informácia tiež priamo potvrdzuje a špecifikuje poznatok vyplývajúci zo Záznamu, že Juraj SMATANA vykonáva spravodajskú činnosť v prospech niektorej z tajných služieb.
 
Blog stredoškolskej študentky z POVAŽSKEJ BYSTRICE si azda nevyžaduje podrobný komentár. Kto má aspoň trochu citlivé srdce a začíta sa do jej poézie, vie, že ide o opravdivú zraniteľnú dušu, ktorá v dôsledku SMATANOVHO konania prekonala hlboké rozčarovanie a predčasnú stratu ilúzií o svete. Je pritom príznačné, že SMATANU na žiadnom mieste nemenuje a jediné, čo rieši, sú problémy jej vnútorného sveta. Z množstva údajov, ktoré uvádza, sa však dá vyvodiť, že sexuálny útočník bol práve Juraj SMATANA. Na základe geografickej lokalizácie pobytu dievčaťa (POVAŽSKÁ BYSTRICA), typu navštevovaného vzdelávacieho zariadenia (stredná škola), opisu zovňajšku učiteľa (briadka, fúzy), jeho charakteristiky založenej na občianskom aktivizme, popisu jeho kabinetu či predmetu doučovania (dejepis) sa tak dá usúdiť veľmi spoľahlivo.

S dievčinou sme sa spojili prostredníctvom kontaktného formulára na jej blogu na WordPresse. O existencii Záznamu vedela len niekoľko minút a do dôsledkov mu nerozumela. Vyzvala nás, aby sme pri prípadnom rozoberaní prípadu rešpektovali skutočnosť, že na blogu "riešila len svoje vnútorné pocity" po incidente. Dodala, že pokračuje na štúdiu na predmednej škole, na ktorej nechce mať zbytočné problémy. Po komunikácii s ňou sme dospeli k záveru, že publikovanie svojej poézie na blogu zrejme ukončí. Nevdojak sme si však spomenuli na Ovídiov výrok "Parce pater virgis, iam numquam carmina dicam"...

Je pozoruhodné, ako všetky informácie zapadajú do väčšej mozaiky. Pozornosť si zaslúži napríklad aj udivujúca znalosť spravodajskej terminológie a náležitostí spravodajských dokumentov, ktorú preukázal SMATANA v diskusii o Zázname na Facebooku. Pripomeňme si jednu zo SMATANOVÝCH reakcií na Záznam:


Už počas prvého čítania tohto príspevku nám pripadalo (popri komplikovanosti SMATANOM predkladaného konštruktu) zvlášne aj to, ako dobre rozumie použitej spravodajskej terminológii. S dodatkom spočívajúcim v hodotení pravdivosti bol schopný korektne pretlmočiť obsah dokumentu, zahŕňajúceho množstvo špecifických termínov a skratiek. Toto podozrenie sa v nás prehĺbilo, keď sme videli jeho hodnotenie profesionality spracovania písomnosti:


Natláča sa kvantum otázok na spôsob nasledujúcich: Aká poznatková báza umožňuje SMATANOVI, aby posúdil profesionalitu vypracovania – podľa jeho vyjadrenia imitácie – spravodajského dokumentu? Odkiaľ SMATANA vie, aké majú takéto dokumenty náležitosti (vrátane rozpisu výdavkov)? Naše podozrenie nadobudlo reálne kontúry po tom, ako sme si prečítali SMATANOVU reakciu na príspevok "naslovovzatého odborníka na náležitosti spravodajských písomností" Petra FARÁRIKA:


Nechajme bokom fakt, že na základe charakteristiky povahy pornografických materiálov, ku ktorým malo byť pristupované z IP adresy SMATANU (ako zobrazujúcich pohlavné zneužívanie maloletých osôb v pubertálnom veku bez rozdielu pohlavia), možno dôjsť k záveru, že SMATANA bude mať skôr hebefilné sklony. Na tomto mieste je skôr dôležitý fakt, že nepochybne disponuje viac než bežnými znalosťami spravodajskej terminológie a náležitostí spravodajských písomností. Kde ich nadobudol? Možno, že sa so zodpovedajúcimi poznatkami oboznámil štúdiom verejne dostupných informácií. V kontexte informácií pána BAVOLÁRA však sotva.

Napriek solídnym znalostiam v spomínaných oblastiach možno SMATANOVI vytknúť istý sklon k velikáštvu a preceňovaniu vlastnej dôležitosti. Prečo má o sebe takú vysokú mienku, že o sebe tvrdí, že sa stal objektom sofistikovaného sprisahania? Núka sa jednoduchá odpoveď: v danom prípade nejde o mienku o sebe, ale o snahu vyvrátiť či spochybniť obvinenia založené na komplexe prepojených a vzájomne súvisiacich informácií. Vždy je na mieste znova a znova preskúmavať argumentáciu protistrany, aby sa predišlo krivým súdom. Aká je však verzia SMATANU? Že niekto vyfabuloval vierohodne sformulovanú a štrukturovanú písomnosť tajnej služby, konkrétne údaje k menám a krycím menám spravodajských prostriedkov SIS a ich riadiaceho pracovníka, a tiež identitu, básnickú tvorbu a vnútorné prežívanie poškodenej dievčiny, ktorá prežíva dezilúzie v dôsledku sexuálnych výčinov Juraja SMATANU... "Tvorca fabulácií" podľa SMATANOVHO vyjadrenia vyprodukoval celý súbor navzájom poprepájaných a potvrdzujúcich sa dezinformácií súvisiacich s jeho osobou, a to s cieľom poškodenia povesti a dobrého mena nášho neochvejného bojovníka proti "kremeľskej propagande" a "ruským lžiam".

Niekedy sa nám zdá, že konšpiračné teórie deviantných SIS-károv presahujú hranice mysliteľného...

pondelok 9. mája 2016

Pedofilný SMATANA alebo Ako RARÁŠKA krivo obvinili

Vo štvrtok 5. mája 2016 nadránom sme prostredníctvom elektornickej pošty dostali dokument, ktorý má predstavovať záznam zo stretnutia spravodajského dôstojníka (údaje začiernené) s matkou študentky považskobystrického gymnázia (údaje začiernené). Tú mal v januári 2015 počas doučovania z dejepisu sexuálne obťažovať Juraj SMATANA. Dokument tiež obsahuje stručné informácie o predchádzajúcom prípade obťažovania študenta mužského pohlavia zo strany SMATANU a tiež o jeho prístupoch k internetovým stránkam obsahujúcim ilegálny pornografický obsah. Vzhľadom na uvedené informácie mal pôvodca dokumentu odporučiť inému spravodajskému dôstojníkovi či zložke (údaje začiernené), aby nariadil spravodajskému prostriedku (údaje začiernené) ukončenie spolupráce a stykov s Jurajom SMATANOM. Samotný SMATANA sa v dokumente spomína pod vlastným menom a na žiadnom mieste sa priamo neoznačuje za styk pôvodcu dokumentu ani za spravodajský prostriedok ("agenta") danej služby.

Ráno 5. mája 2016 sme kontaktovali prevádzkovateľov niekoľkých alternatívnych webov, s ktorými komunikujeme, a zistili sme, že dokument bol doručeným aj im. Dohodli sme sa s nimi, že sa s odosielateľom mailu spojíme a pokúsime sa overiť pravdivosť a autenticitu doručenej písomnosti. Dokument sme zatiaľ zverejnili na našom webe s výhradou, že jeho pravdivosť a autencitita nie je overená; "kolegovia" sa, naopak, rozhodli počkať na výsledky našej komunikácie s jeho pôvodcom. Po tom, ako sme si s danou osobou vymenili niekoľko mailov, naše pochybnosti sa nerozptýlili. Rozhodli sme sa preto, že dokument z nášho webu stiahneme, a naším kolegom sme odporučili radšej ho nezverejňovať. 

Vec sme považovali za vybavenú až do momentu, keď sa k nám doniesla informácia, že popri FSB, bývalých policajtoch, národných socialistoch, Rusoch, Jozefovi NOVOTNOM a kremeľských propagandistoch diskutéri na SMATANOVEJ ploche na Facebooku spájajú s údajným sprisahaním proti nemu aj nič netušiaceho Slavomíra RARÁŠKA. 


Zašli sme preto na SMATANOV Facebook a nestačili sme sa diviť vlastným očiam. Nevedeli sme, či nám diskusia väčšmi pripomína hlášky z filmu Blbý a blbši alebo súťaž amatérskych komikov o najgrotesknejší produkt slaboduchého mudrovania. Pri niektorých z tam uvedených hlbokomyseľných perlál ducha sme sa rozhodli pristaviť aj na našom blogu. 

Vzhľadom na povahu doručeného dokumentu (či už je autentický alebo nie) je prirodzené, že jeho deklarovaný pôvodca je v ňom identifikovaný len istou šifrou, ktorá je v danom prípade začiernená. Pri autentických dokumentoch sa tak postupuje z konšpiratívnych dôvodov: aby sa predišlo identifikácii autora alebo jeho "materskej organizácie" zo strany nepovolanej osoby. Otázku, či by naň v záchvate horlivosti mohol dať podpis a "firemnú" pečiatku dobrý vojak Josef ŠVEJK, prenechajme odborníkom na literárnu tvorbu Josefa LADU. Isté však je, že kým by Ján FARKAŠ (screenhot nižšie) v záujme dôveryhodnosti dokumentu stružlikal z bandurky falošnú pečiatku, ani by netušil, ako by sa mu, naopak, chystal na dôveryhodnosti radikálne ubrať.


Čitateľ by nás azda mohol obviniť z nedostatku porozumenia a blahosklonnosti voči laikom, ktorí predsa zodpovedajúcej problematike nemôžu a hlavne nemajú rozumieť. Nie je však náhoda, že RARÁŠOK na svojom blogu venuje toľko času a priestoru práve osvetovej činnosti zameranej na pozdvihnutie súvisiacich kompetencií pospolitého ľudu. Po vzore Juraja SMATANU chce totiž umožniť širokým vrstvám obyvateľstva, aby ľahšie vnikali do spravodajskej problematiky. Snaží sa robiť ju tak dostupnou a pochopiteľnou pre všetkých, čo o to majú záujem. Je preto nad slnko jasnejšie, že káranie nádejných odborníkov na danú problematiku sleduje legitímne  výchovno-vzdelávacie ciele.

Vráťme sa opäť k dokumentu, ktorý nám bol doručený 5. mája 2016. Zorientovanému človeku je už pri letmom pohľade naň zrejmé, aká terminológia v ňom bola použitá a ktorej bezpečnostnej zložke je vlastná. Ani my, žiaľ, nemáme istotu v tom, či ide o dokument pochádzajúci z jej prostredia alebo o nejakú hru tretej strany. Určite by sme však vrele odporučili hlbšie štúdium terminológie blogerovi a stálici RARÁŠKOVHO Olympu Petrovi FARÁRIKOVI, ktorý je ináč, ak máme vychádzať z jeho hodnotení spomínaného dokumentu, naslovovzatým odborníkom na štruktúru spravodajských písomností.

 

Nebudeme sa škodoradostne posmievať detektívnym schopnostiam Michala ĎURMANA (screenshot nižšie) a miesto toho vyslovíme nádej, že aspoň Peter FARÁRIK ako nádejný odborník na spôsob písania, štruktúru a ďalšie náležitosti spravodajských textov čoskoro napraví svoje zaostávanie v oblasti pojmoslovia.


Či sa v doručenom dokumente uvádzajú pravdivé skutočnosti alebo dezinformácie, a či už je jeho pôvodca (bývalý) vojak, SIS-kár, policajt, hasič, vodoinštalatér alebo poštár, jedno je isté. Pri pohľade na symfóniu myšlienkových skvostov SMATANOVÝCH nohsledov človek nevie, či má plakať alebo smiať sa. Nebyť vývodov Petra FARÁRIKA, aj samotný RARÁŠOK by bol iste na pochybách, ktorý z adeptov na výhru v súťaži o najgrotesknejší produkt slaboduchého mudrovania si zaslúži víťazstvo. 

Prejdime teraz k otázke, prečo sme daný dokument stiahli z nášho webu. RARÁŠKOVA stránka obsahuje len spoľahlivé a overené informácie; ako napríklad tie o systematickom získavaní vhodných študentov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v BANSKEJ BYSTRICI pre spoluprácu so SIS, o ich začleňovaní do všakovakých pochybných mimovládok (typu Euroatlantického centra či najnovšie GLOBSEC Academy Centre), ktoré sú oddané rektálnemu alpinizmu natoľko, že im z americkej zadnice netrčia už ani šnúrky od topánok, a pod. Spomínané informácie získavame napríklad cestou aplikácie zdokonalenej verzie dnes už legendárnej metodiky odhaľovania agentov tajných služieb z dielne pánov SMANATU a ŠAFRA. Nevieme, žiaľ, o tom, že by niekto vyvinul podobnú metodiku odhaľovania sexuálnych deviantov, ktorej uplatnením by bolo možné overiť, či Juraj SMANATA sexuálne obťažoval niektorých študentov svojho gymnázia. Mohli by sme, pravdaže, uvažovať spôsobom, že jeho sexuálnu deviantnosť dostatočne preukazuje to, akú ropuchu má za manželku, a že jeho celkovú zvrátenosť preukazuje hon na domnelých ruských agentov, ktorý vedie. I keď uznávame, že táto úvaha má čosi do seba, nepovažujeme ju za dostatočnú pre vynesenie tvrdenia o pravdivosti a autenticite zmieňovaného dokumentu. Z uvedeného dôvodu sme ho stiahli z nášho webu a miesto neho sme do sekcie "odkazy" umiestnili dva linky. Prvý z nich smeruje na článok Je slovenský bojovník proti „konspiračním teoriím“ a „pro-ruské propagandě“ Juraj Smatana pedofil? a druhý na rozhovor s gay pornohercom a stálicou RARÁŠKOVHO zoznamu Jakubom JANDOM.

Na záver uveďme, že sme odhodlaní aj naďalej zverejňovať pravdivé a spoľahlivé informácie o osobách z RARÁŠKOVHO zoznamu, či už ide o SIS-károv, BIS-károv, aktivistov financovaných z amerických fondov, užitočných idiotov alebo o iný výkvet, ktorý sa jednostranne angažuje v prebiehajúcej informačnej vojne na strane Západu.

nedeľa 1. mája 2016

Vítame integračné procesy na poli mimovádnych organizácií

SIS-kári z BANSKEJ BYSTRICE spolu so svojimi americkými partnermi a spojencami rozhodli sa osviežiť zaprdený vzduch v priestore "slovenských nezávislých mimovládnych organizácií" a uviesť do činnosti ventilátor pod názvom "GLOBSEC". S vedomím, že vzduch v danom priestore sa týmto činom síce nevymení, ale aspoň si trošku zacirkuluje, začlenili sa pod jednotnú značku "GLOBSEC" Slovenská atlantická komisia ("Slovak Atlantic Commission"), "Central European Policy Institute" (po novom GLOBSEC Policy Institute) a "Center for European Affairs", ktoré donedávna spadali pod organizáciu s názvom Stredoeurópska strategická rada ("Central European Strategy Council"; dnes GLOBSEC). Spolky chcú očividne ťažiť z "renomé" konferencie GLOBSEC, ktorá je projektom Slovenskej atlantickej komisie a ktorá slovami nášho priateľa Pavla DEMEŠA predstavuje "jednu z najvýznamnejších bezpečnostných konferencií celosvetovo".

K našej radosti sme tiež zaregistrovali informáciu, že sa k spomínanému procesu pripojila aj cestovkárska materská škola na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v BANSKEJ BYSTRICI. Spolu s Róbertom VASSOM, Martinou ŠINKOVIČOVOU, Petrom TEREMOM a ďalšími osobami z Raráškovho zoznamu sa preto  tešíme nedávnemu založeniu medzinárodného vzdelávacieho centra GLOBSEC  Academy  Centre, ktoré bude vychovávať novú generáciu agentúrnych prostriedkov Slovenskej informačnej služby. Je nám ľúto, že sa naše obľúbené Euroatlantické centrum ("Euro-Atlantic Centre") zrejme odsúva na menej významnú koľaj v rámci náboru osôb konajúcich v prospech našich kamarátov na Vajnorskej ulici v BRATISLAVE. Na druhej strane sme však známi prívrženci recyklácie  a na dôkaz, že integračným procesom na danom poli skutočne fandíme, vytvorili sme pre GLOBSEC Academy Centre nasledujúci grafický návrh loga.


Týmto bezodplatne odstupujeme novovzniknutej organizácii práva k nášmu dielu v rozsahu jeho používania na propagačné a reprezentačné účely.