pondelok 13. apríla 2015

Prišlo nám mailom od Grišu

Sme potešení, že nás poctil svojim utešeným pozdravom v ruskom jazyku súdruh Griša MESEŽNIKOV a kol.:


"Vážený súdruh Rarášok,

po tom, ako sme sa oboznámili s Vašou správou, poradili sme sa a dospeli sme k záveru, že potrebujete solídnu pomoc. Obráťte sa ku svojím priateľom k Moskve a oni Vám určite pomôžu. Veľmi dobrí špecialisti sú napríklad v Inštitúte Serbského alebo v Centre Kaščenka.

Uvidíte, že Vám po ich pomoci bude ľahšie.

Prajeme Vám úspech."

Ďakujeme Grišovi za (azda familiárne) oslovenie "súdruh"; radi by sme však podotkli, že sme na rozdiel od neho nikdy nepôsobili ako pracovníci ústavu marxizmu-leninizmu a takéto oslovenie nám nenáleží. Obdobné konštatovanie sa týka potreby odbornej starostlivosti v ním uvedených zariadeniach. Úspech mu vzhľadom na povahu jeho činnosti na Slovensku priať nebudeme, v každom prípade mu však ďakujeme za ochotu odporúčiť nám ustanovizne, s ktorých starostlivosťou má iste dobré skúsenosti. Želáme mu skoré zlepšenie zdravotného stavu!

1 komentár: