štvrtok 23. apríla 2015

Ukážková vizualizácia údajov z Raráškovho zoznamu

Ďakujeme borcom z Nadhľadu za ukážku, ako môže vyzerať vizualizácia údajov z nášho zoznamu. Zároveň vyjadrujeme plnú podporu nimi prezentovanému zámeru "sformovať úplný zoznam ľudí, ktorí pracovali, pracujú a budú aj ďalej pracovať proti národu a za cudzie mafistické a súkromné záujmy". V rámci vizualizácií údajov považujeme do budúcna za žiaduce (azda farebne) vyčleniť polia pôsobnosti SIS (EAC, SAC, CEPI, CENAA, IBOŠ, SFPA...), ozbrojených síl (MepoForum, IBOŠ, CENAA, SFPA...), USA (GMF, SGI, IVO, SAC, SFPA...) a ďalších subjektov (vo viacerých prípadoch sa predmetné polia budú prekrývať). Údaje do nášho zoznamu sme zaraďovali na základe vážnych úvah, a to nielen v zmysle metodiky SMATANU a ŠAFRA, ale aj ďalších zreteľa hodných okolností. Radi poskytneme súčinnosť pri tvorbe ďalších dokumentov a názorných zobrazení sociálnych vzťahov.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára